Kameralar

Kameralar, gözle görebildiğimiz ya da göremeyeceğimiz kadar sönük olan gökcisimlerini parlaklıklarına göre pozlama yaparak bir bilgisayara kaydetmemizi sağlayan cihazlardır.