Kundak (Mount) Seçimi

Teleskobun optik tüpüne karar verdikten sonra bu optik tüpün ağırlığını taşıyabilecek kapasitede bir kundak gerekmektedir. Optik tüpün üzerine bağlayabileceğiniz fotoğraf makinesi, bulucu dürbün vs gibi aksesuarların da ağırlık yaratacağını düşünerek taşıma kapasitesini hesaplamak faydalı olacaktır. Eğer kundağa taşıyabileceğinden fazla yük yüklerseniz, kundağınız doğru şekilde takip yapamayacak veya hata vermeye başlayacaktır. Bu nedenle kundaklarda taşıma kapasitesine özellikle dikkat etmelisiniz.

Kundaklarda esas olarak iki tür vardır. Biri Ekvatoryal diğeri Azimutal kundaktır.

Ekvatoryal Kundaklar tek motor ile takip edecek şekilde tasarlanmış olup astrofotoğrafta daha çok tercih edilir. Kundağın polar dürbünü varsa dürbünden kutup yıldızını görecek şekilde, yoksa da polar ekseni kuzeye bakacak şekilde kutup noktası referans alınarak ve bulunduğumuz konumun enlemine göre kundağın altitude (yükseklik) ekseninin ayarlanmasından sonra gözlem yapmaya başlarız. Böylece enlemimiz değişmediği için tek eksen hareketi (azimuth – kuzeyden doğuya doğru artan ufuk açısı) ile gökcisimleri bulunup takip edilebilir.

Ekvatoryal Kundak

Azimuthal mountlarda ise iki motor ile takip yapılırken hata payı yükselir ve takipte aksamalar meydana gelebilir. Takip motorlarından biri teleskopbu azimut doğrultusunda diğeri ise altitude açılarında hareket ettirir. Gökyüzü boyunca hareket eden cisimleri her iki eksenin hareketi ile takip etmek otomatikman hata payını artırır. Azimutal kundaklar genelde en basit mercekli teleskoplarda kullanılan manuel ve taşıma kapasitesi çok düşük kundaklar olabildiği gibi, çatal ya da tek çatal kundak şeklinde de olabilir. Bu tarz azimuthal kundakların taşıma kapasitedi daha yüksektir. Ancak çok büyük çaplı (25-30-40 cm) aynalı teleskopları daha rahat taşıyabilmesi için Dobson tarzı tripodsuz çatal kundaklar da tasarlanmıştır.

Altazimuth Kundak