Kundak (Mount) Seçimi

Teleskobun optik tüpüne karar verdikten sonra bu optik tüpün ağırlığını taşıyabilecek kapasitede bir kundak gerekmektedir. Optik tüpün üzerine bağlayabileceğiniz fotoğraf makinesi, bulucu dürbün vs gibi aksesuarların da ağırlık yaratacağını düşünerek taşıma kapasitesini hesaplamak faydalı olacaktır.

Kundaklarda esas olarak iki tür vardır. Biri Ekvatoryal diğeri Azimutal kundaktır.

Ekvatoryal Kundaklar tek motor ile takip edecek şekilde tasarlanmış olup astrofotoğrafta daha çok tercih edilir.

Ekvatoryal Kundak

Azimuthal mountlarda ise iki motor ile takip yapılırken hata payı yükselir ve takipte aksamalar meydana gelebilir.

Altazimuth Kundak