Sözlük

1/4 “-20 Montaj
Standart fotoğraf tripodunun pan kafasına dürbün, küçük teleskoplar ve kameralar takmak için kullanılan 1/4″ çapında dişli soket veya adaptör. Bazı dürbünler ve teleskoplar 1/4 “-20 adaptör plakası veya L braketi ile donatılmıştır.

2” Göz Merceği

Standart 1.25″ yerine 2″ bir mercektir. İki inç mercekler çok geniş görüş alanları sağlayabilir ve derin gökyüzü gözlemcileri tarafından tercih edilir.

A

Açık Yıldız Kümesi
Uzayda birbirine yakın on binlerce yıldızdan oluşan gevşek bir yıldız topluluğudur (bazıları oldukça kompakt olsa da). Açık kümeler kütleçekimsel olarak zayıf bir şekilde bağlanmıştır ve milyonlarca yıl boyunca kademeli olarak dağılma eğilimindedir. Örnekler arasında Ülker ve Hyades Kümeleri yer alır.

Akromat
Kromatik sapmayı büyük ölçüde azaltmaya yarayan farklı cam türlerinden iki elemandan oluşan refraktör objektif lensidir. Ayrıca akromatik objektif lens olarak da adlandırılabilir.

Aksesuar Tepsisi
Göz merceklerini, diagonalleri, boş göz merceği kutularını vb. koymak için teleskop tripoduna tutturulmuş bir raftır. Ayrıca tripod için orta destek olarak da kullanılabilir.

Alman Ekvatoral Kundağı
Gök cisimlerinin gece gökyüzünde hareket ettikçe daha kolay izlenmesini sağlamak için tasarlanmış bir teleskop kundağıdır. Bir eksen (kutup ekseni) kuzey kutbuna (Dünya’nın eksenine paralel) hizalanır ve diğeri (deklinasyon ekseni) ona dik açılarda yönlendirilir. Bunlara ekvatoral mount da denir.

Altazimuth Kundak
Bir teleskopun altitude (yukarı ve aşağı) ve azimutta (ufukta) serbestçe hareket etmesini sağlayan bir hareket mekanizmasıdır. 

Apochromatic
Kromatik sapmayı neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir refraktör lens. Bu, egzotik gözlükler kullanılarak ya da objektif lens için iki veya daha fazla lens elemanı kullanılarak yapılır.

ASCOM
Standart bir Microsoft Windows ortamında çalışan bir dizi astronomik ekipman için standart arayüzler oluşturmak üzere açık kaynaklı bir girişim olan Astronomi Ortak Nesne Modeli kısaltmasıdır. 

Astigmatizma
Işığın aynı düzlemde odaklanmayacağı bir merceğin veya aynanın sapma kusurudur.

Autoguider
Uzun pozlama fotoğrafçılığı için kullanılan elektronik bir aksesuardır. Autoguider kamera bir yıldızın görüntüsüne kilitlenir ve bir teleskobun takip sisteminin yapabileceğinden çok daha iyi bir şekilde yıldızı izlenmesini sağlar.

AVI
AVI, 1992 yılında Microsoft tarafından sunulan elektronik bir multimedya dosya biçimi olan Audio Video Interleave’ın kısaltmasıdır. Gezegensel görüntüler genellikle bu formatla alınır ve değiştirilir.

Aydınlatmalı Göz Merceği
Parlaklığı ayarlanabilen kırmızı ışıklı artı işaretli veya retiküllü göz merceği. Aydınlatılmış göz mercekleri, küçük açısal ölçümler yapmak için artı işaretlerine göre tam olarak konumlandırılmış bir kılavuz yıldızı tutmak için veya ışıklı mikrometrik ölçeğe sahip göz merceklerinde kullanılır.

Ay Filtresi

Alüminyum hücrede, mercek haznesine vidalanan ve Ay’ın parlamasını azaltarak rahatça gözlemlenmesini sağlayan bir cam filtredir. Bu filter sayesinde göz, Ay ışığına boğulmadan, daha fazla detayı görebilir.

Ayna Hücresi
Yansıtıcı bir teleskopun ana aynasını tutan bir çerçeve. Çerçeve, görüntünün bozulmasını önlemek için camı güvenli bir şekilde “sıkıştırır” ve toplanan ışığı düzgün şekilde toplayıp odaklanmak için ayarlanabilir şekilde tutar.

B

BAK-4 Cam
“Baryum kron” camı olarak da bilinir. BAK-4 optik prizmalar yapmak için kullanılan üstün kaliteli bir camdır. Parlak görüntüler ve yüksek kontrast sağlar.

BK-7 Cam
“Borosilikat” cam olarak da bilinir. Çoğu optik prizma BK-7 camdan yapılmıştır.

Barlow Lens Objektif
Lensin veya birincil aynanın etkin odak uzunluğunu artıran ve büyütmeyi iki, iki buçuk, üç veya beş katına çıkaran akromatik bir lens. Bu nedenle, 30 mm’lik bir mercek, 2x barlow ile kullanıldığında 15 mm’lik bir mercek haline gelir. Odak uzaklığı 1200 mm olan bir teleskop ile kullanıldıklarında, 30 mm’lik bir mercek tek başına 40x büyütme yaparken, bir barlow lensle 80x büyütme yapar.

Binning
Astronomik kameraların hassasiyetini artırmak için kullanılan bir prosedür. 1×1 binning, CCD görüntüleme yongasındaki her pikselin bir piksel olarak sayıldığı anlamına gelir. Binning 2×2 veya daha fazlası, CCD görüntüleme çipinin çözünürlük pahasına hassasiyetini artırma yöntemidir; bitişik pikseller birlikte süper piksellere toplanır. Örneğin, 2×2 binning, 4 pikselin çözünürlüğün dörtte birinde, ancak yaklaşık dört kat daha duyarlı olmalarına neden olur.

Binoküler
Merkezi bir odaklama cihazıyla birlikte monte edilen ve her iki gözü kullanarak görüntü alınan, iki küçük teleskoptan oluşan taşınabilir bir optik alet.

Binoküler Tripod Adaptörü
Dürbünü standart bir tripodun pan kafasına bağlayan L şeklinde bir adaptör.

Birincil Ayna
Herhangi bir yansıtıcı teleskopun ana ışık toplama aynasıdır.

Bulucu Dürbün
Ana teleskoptan görüntülemek için gök cisimlerini kolay bir şekilde bulmaya yarayan, ana optik tüpe monte edilmiş düşük güçlü, geniş alanlı bir teleskop

Bulutsu

Evrende birkaç çeşit bulutsu türü bulunmaktadır. Birincisi Emisyon Bulutsusu: Eğer bir ışık kaynağı (örneğin sıcak ve genç bir yıldız) bulutsunun içinde bulunuyorsa bulutsunun parlamasına ve spektrumunda emisyon çizgileri göstermesine neden oluyorsa bu bir “Emisyon Bulutsusu”dur. Eğer bir ışık kaynağından çıkan ışık bulutsunun içinden geçerken bulutsunun bu ışığı kırarark gözlemciye yönlendirmesiyle görünür hale geliyorsa bu bir “Yansıtıcı Bulutsu”dur. Eğer bir bulutsu bir yıldızın ölmek üzereyken etrafına saçtığı dış katmanlarından oluşan bir kabuk şeklindeyse “Gezegenimsi Bulutsu” adını alır. Eğer bir bulutsu ışık kaynağı ve gözlemci arasında bulunuyorsa gözlemci bu bulutsuyu aydınlık bir fon üzerindeki karartı olarakgörür ve bulara “ Karanlık Bulutsu” adı verilir.

Büyüklük
Bir yıldız veya derin uzay cisminin parlaklığının ölçüsüdür. Büyüklük sistemi tam olarak sezgisel değildir çünkü nesne ne kadar parlaksa, atanan değer o kadar düşük olur. Örneğin 1 büyüklüğündeki bir yıldız, 2 büyüklüğündeki bir yıldızdan daha parlaktır. Vega yıldızı referans Kabul edilir ve 0 kadirden bir büyüklüğe sahiptir. Vega’dan daha parlak cisimler negatif değerler alır.

Büyütme
Optik bir aletle görülen bir nesnenin büyütülmesinin ölçüsüdür. Büyütme, teleskopun (veya dürbünün) odak uzunluğunun mercek uzunluğuna bölünmesiyle belirlenir. Böylece 1200 mm odak uzunluğuna ve 40 mm göz merceğine sahip bir teleskop 30x büyütme sağlar. İnsan gözü 1x büyütme olarak kabul edilir.

C/Ç

Cassegrain
Birincil aynanın odak düzleminin içine monte edilmiş bir dışbükey hiperboloid ikincil ayna, ışığı birincil aynadaki bir delikten hemen arkasındaki bir odak noktasına yansıtır. Bu aslında ışık yolunun odak uzunluğunu artıran ve “katlayan” bir tasarımdır.

CCD Kamera
CCD, astronomik görüntüler almada yaygın olarak kullanılan, ışığa duyarlı bir elektronik dedektördür. Çok çeşitli dalga boylarına duyarlı ve ışık toplamada emülsiyondan çok daha verimli olan CCD’ler genellikle aşırı soluk nesneleri görüntülemek için kullanılır.

CCD Görüntüleme Çipi
Bir CCD Kamerada kullanılan katı hal elektronik dedektörü.

Center-Mark
Bir Newton reflektörünün ana aynası üzerinde ortalanmış ve optiklerin toplanmasına büyük ölçüde yardımcı olan küçük bir nokta. Nokta aynanın performansına müdahale etmez, çünkü ikincil aynanın örtme alanı içinde bulunur.

CMOS
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarıiletken için bir kısaltma olan, yüksek gürültü bağışıklığı ve düşük güç tüketimi olan bu tür bir entegre devre oluşturmak için kullanılan teknolojinin adını taşıyan bir tür görüntüleme çipidir (entegre bir devre). Her piksel fotonlara duyarlıdır ve gelen ışığı elektrik akımına, ve son olarak nihai görüntüyü oluşturmak için kullanılan dijital verilere dönüştürür.

Crayford Odaklayıcı

İngiltere, Crayford’da geliştirilmiş, çok daha hassas hareket sağlamak için hassas rulmanlar ve ince işlenmiş yüzey toleransları kullanan mekanik odaklayıcı tasarımı.

Çatı Prizmalar

Objektif lenslerin doğrudan göz mercekleriyle hizalanmasını sağlayan ve böylece daha taşınabilir bir dürbün sağlayan kompakt bir binoküler prizma sistemi. Çatı prizması dürbünleri, yansımalarla porro prizma dürbünlerinden biraz daha fazla ışık kaybeder. Yüksek kaliteli çatı prizması dürbünleri bunu özel optik kaplamalarla telafi eder.

Çift Yıldız / İkili Yıldız
Çıplak gözle tekil görünen ama bir teleskopla daha yakından incelendiğinde iki veya daha fazla üyeye sahip olduğu görünen bir yıldız sistemidir. İki tür çift yıldız vardır: Optik çiftler, sadece farklı mesafelerde yıldızların şans eseri yan yana hizalamanlarıdır. Fiziksel çiftler ise birbirlerinin kütle çekimsel etkisiyle birbirine bağlıdır. Böyle bir sisteme genellikle çift yıldız sistemi denir.

Çift Hızlı Odaklayıcı

Hem hızlı hem de ince ayar hızlarına sahip mekanik bir odaklayıcı tasarımı.

Çiğ Kalkanı
Tüp düzeneğinin etrafına sıkıca sarılmış ve çiğlenmenin bir refraktörün objektif lensinde oluşmasını veya bir Schmidt-Cassegrain veya Maksutov teleskopunun düzeltici plakasında oluşmasını önlemek için bir teleskopun açıklığının ötesine uzanan ABS plastik veya metal bir kaplama.

Çoklu Kaplamalı (Multi Coated)
Tüm yüzeyler en az bir magnezyum florür tabakası ile kaplanır, bazı yüzeyler birden fazla yansıma önleyici kaplama alır. “Tamamen kaplamalı”dan bir adım önde, ancak “tamamen çoklu kaplamalı” kadar iyi değildir.

Çözünürlük
Teleskopun çözünürlüğü aşağıdaki formülle hesaplanabilir: Çzünürlük (yay saniye cinsinden) = 4,56 / teleskopun diyafram açıklığı (inç cinsinden). Metrik birimlerde: Çözünürlük (yay saniye cinsinden) = 116 / teleskopun diyaframı (milimetre cinsinden). Formülün teleskop tipinden veya modelinden bağımsız olduğunu ve yalnızca teleskopun açıklığına dayandığını unutmayın. Teleskopun açıklığı ne kadar büyük olursa, o kadar fazla çözme kabiliyeti olur. Gezegenler ve çift yıldızlar gibi en iyi görüntüleme için yüksek çözünürlük gerektiren astronomik nesneleri gözlemlerken bunu akılda tutmak önemlidir.

D

Dalga Yüzey Hassasiyeti
Yüksek hassasiyetli optikler için standart tolerans, bir inç’in 22 milyonda biri olan sarı-yeşil ışığın dalga boyunun dörtte biridir. Sayısal olarak, 1/4 dalga, bir parabolik aynanın yüzeyinin, mükemmel bir teorik şekilden bir inçinn yaklaşık 6 milyonda birinden daha fazla ayrılmaması gerektiği anlamına gelir.

Değişken-Polarize Filtre
Değişken-polarize filtreler Ay veya bir gezegen de dahil olmak üzere parlak göksel nesnelerin sönükleştirme anahtarları görevi görür. 1.25″ göz merceği hücrelerine vidalanan filtre, alüminyum bir hücreye monte edilen iki parça polarize camdan oluşur; bu, ne kadar döndürüldüğüne bağlı olarak ışık iletimini % 1’den% 40’a kadar değiştirir.

Değişken Yıldız
Belirli bir süre boyunca görünen parlaklıkta dalgalanan yıldız. Delta Cephei, Betelgeuse ve Algol bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Denge Sistemi
Bir teleskopun optik tüp ağırlığını dengelemek için ekvatoryal kundaklarda en sık kullanılan ağırlık sistemi.

Derece
Bir dairenin 1 / 360’ına eşit açısal ölçü birimi. Dolayısıyla, doğudan batıya gökyüzüne çizilen büyük bir daire 180 derece içerecektir. Tepeden ufuktaki herhangi bir noktaya 90 ° ‘dir. Bir derece kabaca gökyüzünde iki tam Ay’ın yan yana olduğunda oluşacak çapına eşittir. Her derece 60 yay dakikaya bölünür ve her dakika ayrıca 60 yay saniyeye bölünür.

Diyafram
Bir refraktörün ışık toplayan merceğinin veya bir reflektörün birincil aynasının çapı.

Diyagonal, (Correct Image)
Refraktörler ve Cassegrainlerde karasal görüntüleme için kullanılan 45 ° veya 90 ° diyagonal, görüntüleri çıplak gözün onları dik ve soldan sağa doğru gördüğü gibi gösterir. Correct Image diyagonal kullanıldığında bazen çözünürlük azalır, bu nedenle genellikle astronomik görüntüleme için önerilmez.

Diyagonal, Ayna
Teleskopun odaklayıcısına uyan ve gelen ışığı dik açıyla yönlendiren bir aksesuar. Bu, bir refraktör veya katadioptrik teleskop kullanırken daha rahat bir açıyla görüntülemek içindir. Aynalar, diyagonalin içindeki ışığı yönlendirmek için kullanılır.

Diyagonal, Prizma
Teleskopun odaklayıcısına uyan ve gelen ışığı dik açıyla yönlendiren bir aksesuar. Bu, bir refraktör veya katadioptrik teleskop kullanırken daha rahat bir açıyla görüntülemek içindir. Prizmalar diyagonal içindeki ışığı yönlendirmek için kullanılır.

Dispersiyon
Beyaz ışığın hava gibi bir ortamdan cam gibi başka bir ortama geçtiğinde bileşen renklerine ayrılması. Dispersiyon, lenslerde renk sapmasına neden olan şeydir.

Dobsonian
1970’lerde John Dobson tarafından geliştirilen bir altazimut teleskop sistemi. Bir Newton reflektör teleskobu, tüpün düzgün bir şekilde yukarı veya aşağı hareket etmesini (irtifa olarak) ve azimutta dönmesini sağlayan kutu benzeri bir beşiğe monte edilmiştir. Stabilitesi, kullanım kolaylığı ve hızlı kurulumu ile bilinir. Orion, Orion SkyQuest XT8 Klasik Dobsonian Teleskopları bunlara örnektir.

Doğrusal Görüş Alanı
Bir teleskopa takıldığında merceklerin gerçek görüş alanıdır. Bir göz merceğinin gerçek alanı, göz merceğinin görünür görüş alanının (üretici tarafından sağlanan) büyütme ile bölünmesiyle belirlenebilir. Örneğin, 30 büyütme oranında 40 ° ‘lik görünür görüş alanına sahip bir mercek, 1,3 °’ lik gerçek görüş alanı sağlar.

Double
(İki Kat) Kromatik sapmanın etkilerine karşı koymak için farklı kırılma özelliklerine (veya indekslere) sahip iki cam elemandan oluşan objektif bir mercek. Akromatik lens olarak da bilinir.

Dönüş
Teleskopu manuel veya elektronik olarak, kundağın dönme eksenleri boyunca nispeten hızlı bir oranda hareket ettirmektir. Genel olarak, bir teleskop bir nesnenin genel konumuna döndürülür, daha sonra nesneyi teleskopun görüş alanı içine konumlandırmak için ince ayarlar yapılır.

E

ED Glass
Standart optik cama göre üstün kırılma özelliklerine sahip bir optik cam olan “Ekstra düşük dağılım” için kısaltmadır. ED cam ile yapılan camlar tipik olarak standart cam ile yapılan camlardan daha az renk sapması gösterir.

Eksen Dışı Guider (Off-Axis Guider)

Teleskopun görüş alanının dışındaki küçük bir alanı yakalamak için yanal bir prizma kullanan bir cihazdır ve bu bir astrofotografçının bu alanı uzun bir pozlama sırasında kılavuz bir göz merceğinden görüntülemesine izin verir (veya bir otomatik kılavuz kullanılır).

Ekvatoral Kundak
Gök cisimlerinin gece gökyüzünde hareket ettikçe kolayca izlenmesini sağlamak için tasarlanmış bir teleskop kundağıdır. Bir eksen (kutup ekseni) göksel kutba (Dünya’nın eksenine paralel) hizalanır ve diğeri (deklinasyon ekseni) ona dik açılarda yönlendirilir. Alman ekvatoral kundağı da denir.

Elektronik Takip
Teleskop kundağının gök cisimlerini elektronik olarak takip etmesini sağlayan motorlu bir sistem. Takip sistemleri hem declinasyon (DEC) hem de rektasasyon (RA) eksenleri için mevcuttur.

Emisyon Bulutsusu
Sıcak gömülü yıldızların bulutun gaz atomlarının çoğunu iyonize ettiği, bulutsunun kendi ışığını yaymasına neden olan yıldızlararası bir gaz ve toz bulutu. Adı, bu bulutsuların spektrumlarındaki emisyon çizgilerinin modelinden gelir. Örnekler arasında Orion ve Lagoon nebulaları bulunur.

  F

Full Well – Tam Kuyu Kapasitesi
Bir CCD görüntüleme çipinde her bir piksel tarafından toplanan sinyal elektronlarının miktarının ölçüsüdür. Tam kuyu kapasitesi ne kadar yüksek olursa, CCD pikselleri sinyali fazla doyurmadan daha fazla ışık toplayabilir.

Fotoğraf, Prime Focus
Bir teleskopun birincil aynasının veya objektif lensinin odak düzlemine değiştirilebilir lensli bir kameranın yerleştirildiği bir astrofotografi tekniği. Mercek kullanılmaz. Esasen teleskop çok büyük bir telefoto lens görevi görür. Bu yöntem, mümkün olan en düşük güç, en geniş görüş alanı ve en iyi tanım ile en yüksek ışık iletimini sağlar. 

G

Galaksi

Birkaç milyarla ,yüz milyarlarca yıldızdan oluşan geniş bir sistemdir. Galaksiler çok farklı şekillerde oluşur, ancak genellikle spiraller (fırıldak), eliptikler (küresel) ve düzensizler (amorf) olarak sınıflandırılır. Örnekler, Andromeda Gökadası (M31) ve Samanyolu, galaksimiz spiral galaksilerdir.

Geliştirilmiş Yansıtıcılık Kaplamaları
Aynayı yansıtıcı hale getiren teleskobun birincil aynasını kaplayan alüminyumdur. Normal alüminyum kaplamalar ışığın ~% 90’ını yansıtır, alüminyumu ultra ince kaplamalarla (dielektrik kaplamalar olarak adlandırılır) kaplayarak, yansıtıcılık yüzde birkaç arttırılabilir.

“Geniş Alan” Teleskop
Yıldız alanları gibi gökyüzünün çok büyük bölgelerini görmek için tasarlanmış kısa bir odak uzaklığına sahip teleskoptur.

Gezegenimsi Bulutsu
Ölmekte olan bir yıldız tarafından atılan gaz kabuk. Birçoğu dairesel veya elips şeklinde görünür. Örnek olarak Ring ve Dumbbell bulutsusu verilebilir.

GoTo
Astronomik nesneleri otomatik olarak bulan ve izleyen bir bilgisayar, konum kodlayıcılar ve yüksek hızlı motorlarla donatılmış bir teleskop aksamıdır. Bunu gece gökyüzü turu yapabilen robotik bir teleskop olarak düşünebiliriz.

Görme
Profesyonel ve amatör gökbilimciler tarafından kullanılan üstünüzdeki havanın “stabilitesini” ve dolayısıyla bir teleskopla görüntülenen görüntünün kararlılığını tanımlamak için kullanılan genel bir terim. “Kötü görme” türbülanslı havadan gelir ve “iyi görme”, istikrarlı, sabit atmosferik koşulların sonucudur. Görme her gece ve hatta her an değişmektedir. Yeryüzünden yükselen ısı “kötü görme” nin önemli bir kaynağıdır. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde (gece yarısından sonra) genellikle daha iyidir.

Görünür Görüş Alanı
Göz merceğinden gözle görüldüğü gibi ışığın kenardan kenara açısal çapı. Belirli bir mercek tipi veya tasarımı için doğal bir özelliktir. Bir göz merceğinin görünür görüş alanı doğrudan teleskopla görülen gerçek görüş alanı ile ilişkilidir; belirli bir odak uzaklığındaki göz merceği için, göz merceğinin görünür alanı ne kadar büyük olursa, gökyüzünde o kadar geniş bir alan görülecektir.

Görünür Parlaklık
Yıldızın çıplak gözle ne kadar parlak göründüğünü gösterir. İki yıldızın görünür parlaklığı arasındaki fark, 2.512’lik logaritmik bir oranı izler. Dolayısıyla, 2. kadirden olan bir yıldız 3. kadirden olan bir yıldızdan 2.512 kat daha parlaktır. Bu sistemi kullanarak yıldızlar da negatif büyüklük değerlerine sahip olabilir ve bunlar gökyüzünde gördüğümüz en parlak cisimlerdir. Ayrıca bkz. MAGNITUDE.

Göz Rölyefi
Gözlemcinin gözü ile tüm görüş alanının görünür olduğu göz merceği arasındaki milimetre cinsinden ölçülen mesafe. Göz rölyefi optik tasarıma göre değişir, ancak genellikle büyüdükçe azalır. Uzun göz rölyefi, gözlük takan gözlemciler için avantajlıdır, çünkü tüm görüş alanını görmek için gözlerini doğrudan göz merceğine koymak zorunda kalmazlar veya gözlüklerini çıkarmaları gerekmez.

Göz koruyucu
Göz mercekleri ve dürbünler için izleme konforunu artıran ve dış çevre ışıklarının engellenmesine yardımcı olan esnek bir kauçuk kap.

Göz Merceği
Teleskopun görüntüyü gerçekten büyüten kısmı. Farklı odak uzaklığındaki göz mercekleri kullanmak teleskopun ortaya çıkan büyütmesini değiştirecektir. Büyütme, teleskopun (veya dürbünün) odak uzunluğunun mercek uzunluğuna bölünmesiyle belirlenir. Böylece 1200 mm odak uzunluğuna ve 40 mm göz merceğine sahip bir teleskop 30x büyütme sağlar. İnsan gözü 1x büyütme olarak kabul edilir. Tipik olarak, bir gözlemci, çeşitli farklı izleme durumlarına uyum sağlamak için birkaç göz merceğine ya da zoom özelliği olan tek bir göz merceğine sahip olmalıdır. Göz mercekleri genellikle üç veya daha fazla lens elemanından oluşur. Her biri kendi özelliklerine sahip çok çeşitli tasarımlar mevcuttur.

Gözler Arası Mesafe
Bir gözlemcinin iki göz bebeği arasındaki mesafe. Dürbünler, kişilerin göz bebekleri arası mesafesindeki değişimleri karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

Güç
Güç, bir teleskopun büyütmesini ifade eder (yani 40x, 40 “güç” olarak adlandırılabilir).

Güneş Filtresi

Bir teleskopun diyafram açıklığına sıkıca oturan ve Güneş’in – Güneş lekelerinin ve Güneş’in fotosferik yüzeyinin rahat ve güvenli bir şekilde gözlenmesini sağlayan filtredir. İyi bir Güneş filtresi, Güneş ışığının yaklaşık % 99.99’unu engeller. Güneş filtresi olmadan Güneşi gözlemlemek göze ciddi zarar verebilir.

H

“Hızlı” Teleskop,
Bir fotoğraf makinesiyle kullanıldığında daha kısa veya daha hızlı pozlama yapılmasını sağlayan, parlak ana odak görüntüleri sağlayan kısa odak uzaklığına sahip (f / 4 – f / 6) teleskoptur. Hızlı teleskoplar, daha yüksek odak oranlılara kıyasla daha geniş bir görüş alanı sağlar.

I/İ

IR Kesme Filtresi (IR Filtresi)
Astronomik kameralardaki CCD ve CMOS sensörleri ışığın daha uzun dalga boylarına (kızılötesi )duyarlıdır, bu ışık engellenmezse görüntü keskinliği veya kontrastı etkilenebilir. Bu etkiyi engellemek üzere kullanılan filter IR filtresidir.

Işık Kirliliği

Korunmasız yüksek basınçlı sodyum ve civa buharlı sokak ve güvenlik aydınlatması, reklam panosu aydınlatmaları, parıldayan sundurma ışıkları ve yukarı veya gözlere doğru yayılan, gökyüzü kontrastını düşüren ve yıldızların görünürlüğünü önemli ölçüde azaltan kötü tasarlanmış peyzaj aydınlatmasından kaynaklanan başıboş ışık.

Işık Kirliliği Filtresi
Bir Schmidt-Cassegrain’in mercek veya arka hücresine, cıva buharı ve yüksek basınçlı sodyum gibi ışık kirliliği kaynaklarının dalga boylarını engelleyen, ancak derin gökyüzü nesnelerine özgü dalga bantlarını geçiren filtrelerdir. Hidrojen alfa, hidrojen beta ve oksijen III örnek olarak gösterilebilir.

İkincil Ayna
Yansıtıcı bir teleskopun ana aynasından gelen ışığı kesen ve göz merceğine yönlendiren küçük düz veya kavisli bir ayna. 

İnce Artılar
Nişangah olarak da bilinen, merkezleme amacıyla bir bulucu dürbün veya mercek odağında görülen çapraz teller, noktalar veya halkalar sistemidir.

İzleme
Yer yüzü dönerken bir motor sürücüsü kullanarak göksel bir cisme sürekli olarak kilitli kalmak.

K

Kamera Adaptörü
Astrofotografi için bir teleskoba değiştirilebilir lensli bir kamera takmak için kullanılan bir T halkası, T adaptörü veya tele genişletici olan bir adaptör.

Kamera Üçayak
Bir kameranın, spotting dürbünün veya dürbünün takılabileceği bir döner veya pan başlı üç ayaklı bir stand.

Karşı Ağırlık
Teleskop tüpü takımının ağırlığını dengelemek için ekvatoral, dobsonian veya başka bir kundağa yerleştirilen ağırlık.

Kaplamalı (Coated)
Işık iletimini ve kontrastını arttırmak için en az bir optik yüzeye bir magnezyum florür kaplamasının uygulandığını belirtir.

Kaplama, Yansıma Karşıtı
Optik yol içindeki bir eleman ile diğeri arasında sıçrayan ışığın iç yansımalarını azaltan bir magnezyum florür (diğer kimyasallar) kaplaması.

Kaplama, Faz
Çatı prizma optik tasarımının kontrastını artıran, çatı prizma dürbünlerine uygulanan özel kaplamadır.

Karanlık Uyum
Karanlıkla gözlerin yavaş yavaş en geniş açıklıklarına doğru genişlemesidir. Karanlık gökyüzü altında, kişinin ortalama dilatasyon açıklığı yaklaşık 7 mm’dir, ancak bu genellikle yaşla birlikte hafifçe azalır. Ortalama olarak, işlem 20 ila 30 dakika sürer. Kırmızı gözlükler, karanlık adaptasyonu elde etmek için gözlemden önce giyilebilir.

Karanlık Sinyal
Her CCD, görüntüleme sırasında piksellerde biriken belirli miktarda “yanlış sinyal” üretir. Bu elektronik gürültü ısı ile üretilir ve bir termoelektrik soğutucu ile azaltılabilir.

Karasal Dürbün

Karasal görüş alanlarını gözlemlemek için gün içinde veya düşük ışıkta kullanılan bir dürbündür. Kuş gözlemciliği, gezi ve doğa araştırmaları için yaygın olarak kullanılır.

Katadioptrik
Bir görüntü oluşturmak için kırılma ve yansımanın yararlarını kullanan bileşik bir teleskop modelidir. Tipik bir katadioptrik, bir birincil küresel ayna, bir ikincil ayna ve küresel birincil ayna tarafından oluşturulan sapmaya karşı koymak için bir düzeltme plakası veya mercekten oluşur. Konfigürasyon Cassegrain veya Newtonian olabilir.

Kellner Göz Merceği 

Biraz dar görüş alanlarına rağmen kabul edilebilir derecede parlak görüntüler üreten temel üç elemanlı bir mercek. Kellners en iyi uzun odak uzaklığına sahip teleskoplarda çalışır ve hafif renk sapmaları gösterir.

Kılavuz Dürbünü
Aynı kundak üzerinde başka bir teleskoba tutturulmuş ve görüntülenen nesnenin kameranın alanında sabit kalmasını sağlamak için astrofotografide kullanılan daha küçük bir teleskop. Kılavuz dürbünü, gözlem boyunca bir “kılavuz yıldızı” izler; hedefi bulanıklaştıracak ve dolayısıyla pozlamayı bozacak sapmayı önlemek için RA ve DEC eksenlerinde küçük ayarlamalar yapar. Alternatif olarak, teleskobu manuel olarak yönlendirmek yerine kılavuz dürbünüyle bir otomatik kılavuzlayıcı  (autoguider) kullanılabilir.

Kırılma İndeksi
Bir vakumdaki ışığın hızının, bir malzeme ortamı içindeki hızına oranı. Farklı kırılma indekslerine sahip cam, optik tasarımı etkileyen farklı açılardan ışığı büker. Farklı cam türlerinin kırılma indeksleri farklıdır.

Kırlangıç ​​Kuyruğu Braketi
Optik tüp üzerindeki kırlangıç ​​kuyruğu kundak ile kenetlenmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir kelebek vida ile sabitlenmiş bulucu dürbünler için de kullanılır. Daha büyük versiyonlar, tüm teleskop tüplerini kundaklarına sabitlemek için Vixen ve Losmondy olmak üzere iki farklı stilde kullanılabilir.

Kolimasyon
Teleskopun optik bileşenlerini birbirleriyle hizalanacak şekilde ayarlama işlemi.

Kolimasyon Kapağı
Newton reflektörünün birincil ve ikincil aynalarının hızlı optik hizalanmasına yardımcı olan orta deliği olan bir mercek parçasıdır.

Koma
Geniş diyafram açıklığına ve kısa odak uzaklığına sahip reflektörlerde bulunan en yaygın sapmalardan biridir. Yıldız görüntüleri, alanın merkezinden giderek daha fazla uzayan, kuyruklu yıldız benzeri veya armut şeklinde olur. İyi optik hizalama bazı komaları hafifletebilir.

Kromatik Sapma,
Merceklerde, farklı renklerin ışığının aynı odak noktasına getirilemediği sapma kusurudur. Bu, görüntüde yanlış renklere ve saçaklara neden olur. Ayrıca bkz. ACHROMAT.

Kutup Ekseni
Ekvatoral bir kundağın sağ açıklık (RA) ekseni, Dünya’nın dönme eksenine paralel olacak şekilde hizalanmıştır.

Kutupsal Hizalama (Polar Alignment)
Ekvatoryal bir kundağın Sağ Açıklık (RA) eksenini kuzey kutbuna hizalayarak Dünya’nın eksenine paralel olmasını sağlar. Kundağın kayda değer kuzey-güney (sapma) kayması olmadan doğudan batıya doğru izlemesi için kaba kutupsal hizalama gereklidir. Astrofotografi için kutupsal hizalama kesinlikle yapılmalıdır.

Kutupsal Hizalama Dürbünü
Ekvator kundağın sağ açıklık (RA) eksenine yerleştirilmiş, polar hizalamayı büyük ölçüde kolaylaştıran küçük bir bulucu dürbündür. Kutupsal eksen bulucu suolarak da adlandırılır.

Küresel Ayna
Eğrisi kürenin bir parçasını oluşturan katadioptrik teleskoplarda (Schmidt-Cassegrains ve Maksutovs) kullanılan ayna tipidir. Küresel aynaların üretimi parabolik aynalardan daha kolaydır, ancak pozitif küresel sapmalar oluştururlar.

Küresel Küme
On binlerle milyonlarca yıldızdan oluşan kompakt bir küresel yıldız topluluğudur. Küresel kümeler merkezde oldukça yoğunlaşır, ancak çevresinde yoğunluk azalır. Küresel küme içindeki yıldızlar birbirine kütleçekimsel olarak bağlı dır. Birçok astrofizikçi küresel kümelerin gökada oluşumunun kalıntıları olduğuna inanır. Örnekler, Büyük Herkül Kümesi (M13).

Küresel Sapma
Optik elemanın kenarına yakın düşen ışık ışınlarının odak içinde, merkeze yakın olanların odak dışında birleştiği ve keskin bir merkez ve daha yumuşak kenarlar ile sonuçlanan küresel bir mercek veya ayna sapma kusurudur.

L

Lantan Göz Merceği 

Mercek elemanlarından birinin görsel sapmaları ortadan kaldıran nadir bir toprak elementi olan Lanthanum’dan yapıldığı bir mercek tasarımı.

LED
“Işık yayan diyot” için kullanılan kısaltmadır. Bir LED, düşük voltaj seviyelerinde ışık yayar. Elektronik ekranlarda ve saf kırmızı ışık yayıcı olarak astronomi fenerlerinde kullanılırlar.

Light Grasp (Işık Toplama)

Bir teleskopun ışığı toplama yeteneğinin bir ölçüsü. Işık toplama, neredeyse yalnızca bir teleskopun objektif lensinin açıklığının çapı ile belirlenir: açıklık ne kadar büyükse, ışığın toplanması o kadar yoğun olur ve gözlemlenebilecek ayrıntı miktarı veya çözünürlüğü o kadar artar. İnç kare olarak ölçülmüştür.

M

Magnezyum Florür
Refraktörlerin, dürbünlerin ve göz merceklerinin optik yüzeylerine uygulanan ve ışık iletimini büyük ölçüde artıran bir kaplama.

Maksutov (MAK)
Küresel sapmayı düzeltmek için menisküs adı verilen derin kavisli bir tam diyafram lensi kullanması dışında, Schmidt’e benzer bir katadiyoptrik yansıtıcı teleskoptur. Maksutovlar küresel aynaları kullanır ve bir Cassegrain konfigürasyonu ile tasarlanabilir, bu durumda Maksutov-Cassegrain veya Newtonyan olarak tasarlanarak Makstutov-Newtonians (veya kısaca MAK-Newts) olarak adlandırılırlar.

Maxim DL
Diffraction Limited tarafından üretilen yaygın olarak kullanılan bir görüntü işleme ve kamera kontrol yazılımı. Deneme versiyonları birçok Orion astrofotografi kamerasına dahildir.

Menisküs Merceği
Maksutov teleskobundaki ön mercek.

Mercek Elemanı

Bir mercek içindeki tek bir cam mercek. Çeşitli mercek tasarımları kontrastı artırmak, görüntüleme alanlarını düzleştirmek veya yüksek büyütmelerde keskin görüntüler sağlamak için çeşitli öğeler kullanır.

Messier Nesneleri
Fransız astronom Charles Messier tarafından 18. yüzyılın sonlarında kataloglanan parlak “derin uzay cisimleri” (daha sonra yıldız kümeleri, bulutsular ve galaksiler olarak tanımlanır). Messier, bulut benzeri nesneleri, uzmanlığı olan kuyruklu yıldızlarla karıştırmamak için bir  katalogda derledi. Bugün, Messier listesi 110 nesne içeriyor.

Monoküler
Kullanışlı bir tespit dürbünü olarak kullanılan, “cep boyutunda” tek bir teleskoptur.

Motor Drive
Teleskobu otomatik olarak yıldızların doğu-batı hareketiyle aynı hızda Sağ Açıklıkta hareket ettirir (Bkz. SIDEREAL RATE), yıldızlar manuel olarak ayarlanmadan göz merceği görüş alanı içinde sürekli olarak izlenebilir. Motor sürücüler genellikle teleskopun izleme hızının biraz artırılmasına veya azaltılmasına izin veren bir el kontrolü ile donatılmıştır, bu da uzun pozlama astrofotografları çekerken özellikle önemlidir.

Mutlak Parlaklık
Bir yıldızın gerçek veya doğal parlaklığının ölçüsüdür. Gökbilimciler, 10 parsek veya 32,6 ışıkyılı standart bir mesafeye getirilirse, yıldızın göze ne kadar parlak görüneceğini ölçerek buna karar verirler. Orion’un kuşağının en doğusundaki yıldız olan Alnitak, 2.05 görünür parlaklığa sahiptir; ancak -5.9’luk bir mutlak parlaklığa sahiptir, çünkü 10 parsec uzağa bırakırsa bu kadar parlak görünecektir. Görünen parlaklığı -26.7 olan Güneş’in mutlak parlaklığı ise 4.8’dir. Ayrıca bakınız MAGNITUDE (Parlaklık sisteminde rakam büyüdükçe gökcismi sönükleşir. Çıplak gözle görebildiğimiz en sönük cisim 6 kadirdir. Parlaklık arttıkça rakamlar küçülür ve sıfırın altına indikçe parlaklık daha da artmış olur. Bu nedenle Güneş’in görünür parlaklığı -26.7 kadir iken, 10 parsek uzağa konulduğunda çok daha sönük görünecek ve mutlak parlaklığı 4.8 kadir olacaktır.)

N

Newtonian Reflektör
Tüpün bir ucunda, ışığı optik eksen boyunca ikincil bir aynaya yansıtan ve odaklayan küresel veya parabolik bir birincil ayna ile daha sonra ikincil ayna tarafından ışığı optik eksene doğru bir açıda yönlendiren ve bir mercek içine ileten teleskop tasarımıdır. İlk olarak Isaac Newton tarafından 1670 yılında tasarlanmıştır.

Nişangah
Merkezleme amacıyla bir bulucu dürbün veya mercek odağında kullanılan çapraz teller, noktalar veya halkalar sistemi.

NGC Kataloğu
Yeni Genel Bulutsular ve Yıldız Kümeleri Kataloğu’nun kısaltmasıdır ve ilk olarak 1888’de İrlanda Armagh Gözlemevinde Danimarkalı gökbilimci JLE Dreyer tarafından derlenmiştir. Bugün katalog 7840 derin uzay cismi içeriyor. Küçük teleskoplarla bazı NGC cisimleri gözlenebilse de, çoğu büyük diyafram açıklığı ve karanlık gökyüzü gerektirir.

O/Ö

Objektif lens
Yansıtıcı teleskop veya dürbünün ana ışık toplayan lensi veya lens sistemidir.

Odaklayıcı
Teleskopta bir görüntüyü odaklamak için bir göz merceğinin yerleştirildiği ve ayarlandığı bir cihazdır. Bir odaklayıcı manuel bir geçme boru kadar basit olabilir, ancak daha verimli olan modeller “rack and pinion” denen tasarımdır, burada her uçta tırtıllı düğmelerle tutturulmuş bir dişli aks, odaklayıcının yukarı ve aşağı doğru hareket etmesini sağlar.

Odak Düzlemi
Objektiflerin optik eksenine dik olan ve odak noktasından geçen varsayımsal düzlem.  Teleskopla alınan gökcisminin görüntüsü bu düzlem üzerinde olusur ve göz merceği, görülen görüntüleri üretmek için teleskopun odak düzleminin bir bölümünü büyütür. 

Odak Düşürücü
Uzun odak uzaklığına sahip teleskopların etkin odak uzunluğunu neredeyse yarıya indirir, böylece görsel veya fotoğrafik kullanım için daha geniş görüş alanları sağlar.

Odak Oranı (F-Oranı)
Bir teleskopun odak uzunluğunun teleskop çapına oranıdır. Kısa odak oranları (f / 5, f / 4) geniş görüş alanları ve küçük görüntü ölçekleri verirken, uzun odak uzunlukları daha dar görüş alanları ve daha büyük görüntü ölçekleri sağlar.

Odak Uzaklığı

Çukur bir aynanın veya merceğin merkezinden ışık ışınlarının toplandığı noktaya olan uzaklık. Odak uzaklığı, bir aynanın veya merceğin doğal bir özelliğidir ve bir teleskobun büyütmesini belirleyen faktörlerden biridir (kullanılan göz merceğinin odak uzunluğuyla birlikte). Kısa odak uzaklığı olan göz mercekleri yüksek büyütme yaparken; uzun odak uzaklığı olan göz mercekleri ise düşük büyütme sağlar.

Okuma Gürültüsü
Tüm CCD yongalarında bulunan elektronik gürültü.

Oküler
Göz merceği için kullanılan alternatif bir terim.

Optik Tüp Düzeneği (OTA)
Birincil ayna veya objektif lens, odaklayıcı ve bulucu dürbünü içeren, bir teleskopun ana tüpüdür. Optik tüp düzeneği bir kundak parçası veya tripod içermez.

Ortoskopik Göz Merceği
Kellner’den daha az renk darlığı ve dar bir görüş alanı olan dört elementli bir oküler. Hala birçok amatör gökbilimci tarafından ay ve gezegen görüntüleme için en iyilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Örümcek
İkincil aynayı tutmak için, reflektör bir teleskop tüpünün önünde bulunan 3 veya 4 kanatlı bir çerçeve.

P

Parabolik Ayna
Konkav, cilalı ve aluminize yüzeye sahip, ışığı belirli bir mesafeye veya odak uzunluğuna odaklamak için tasarlanmış bir aynadır.

Peltier Soğutucu
Bkz. TERMAL ELEKTRİKLİ SOĞUTUCU.

Piksel (veya Görüntü Öğesi)
Dijital görüntülemede, dijital olarak üretilmiş bir görüntüdeki en küçük tek öğedir ve çip üzerindeki fiziksel bir öğeye karşılık gelir. Piksel boyutu küçüldükçe, görüntüleme yongasının üretebileceği görüntü çözünürlüğü de artar. Pikseller genellikle mikron cinsinden ölçülür.

Planisphere (Yıldız Haritası)
İstenen tarih ve saatte belirli bir enlem aralığından gökyüzünde takımyıldızların ve önemli derin gökyüzü nesnelerinin konumlarını gösteren elle tutulan dairesel bir yıldız haritası veya “yıldız çarkı”.

Plössl Göz Merceği
Neredeyse aynı iki çift mercekten oluşan dört elemanlı bir mercek. Plössls keskin, yüksek kontrastlı görüntüler ve düz görüş alanları sağlar. En iyi çok amaçlı mercek tasarımlarından biridir.

Porro Prizmalar

Objektif lenslerin göz merceklerinden daha uzak aralıklarla yerleştirilmesini gerektiren, her namluda iki dik açılı prizma içeren bir binoküler prizma sistemi. Optik olarak, porro prizmalar genellikle çatı prizma benzerlerinden daha iyi performans gösterirler (bkz. PRISMS, ROOF).

Prizma
Düz yüzeylerle kesilmiş sağlam bir cam figür. Optik prizmalar dürbün ve star diyagonallerde kullanılır ve BK-7 (borosilikat) camdan veya BAK-4 (baryum kronu) camdan yapılır.

Pyrex ®
Düşük termal genleşme özellikleriyle bilinen, değişen sıcaklıklardan daha az etkilendiği ve dolayısıyla yansıtıcı teleskopların birincil aynalarının yapılması için tercih edilen yüksek kaliteli bir camdır.

R

Rack & Pinion Odaklayıcı
Bir görüntüyü odaklamak için içine bir merceğin yerleştirildiği ve ayarlandığı teleskopik bir cihaz. 

RCA Kablosu (veya RCA Konektörü)
Bazen ses konektörü olarak adlandırılan bu kablo, ses veya video sinyallerini taşımak için kullanılan bir tür elektrik konektörüdür.

Reflektör
Işığı toplamak ve odaklamak için ayna kullanan bir teleskop tasarımıdır. Reflektörler Newtonian ve Maksutov-Cassegrain dahil olmak üzere çeşitli tasarımlara sahiptir.

Reflesk Sight

Kırmızı LED ışığı ile keskin bir nokta şeklinde gökyüzündeki yıldızları bulunmasını kolaylaştıran lenssiz bulucu. Teleskopun ana optik tüpüyle hizalandığında, kırmızı nokta teleskopun ana alanının nereye yönlendirildiğini gösterir.

RegiStar

Astronomik bir görüntünün “işlenmesinde” kullanılan özgür ücretsiz bir yazılım programı. Bu,”işlenen” görüntüdeki kontrastı ve çözünürlüğü artırmak için dijital görüntünün birden çok karesinin istiflenmesine olanak tanır.

Renk Filtresi
Cam filtreler, her biri belirli bir renkte olup, Ay ve gezegen ayrıntılarını artırmak için göz merceklerine vidalanır. Çeşitli renk filtreleri, belirli dalga boyuna özgü özellikleri bulanıklaştıran diğer parazit veya dağınık dalga boylarını azaltır. Örneğin kırmızı filtreler Mars yüzey detaylarını ortaya çıkarırken, yeşil filtre Jüpiter’in Kırmızı Noktasının kontrastını arttırır. Bu filtrelere gezegen filtreleri de denir.

RGB Rengi
Üç ayrı (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) görüntünün üst üste binmesinden oluşturulan astronomik bir cismin dijital renkli görüntüsüdür. Bu tür görüntüleme, hafif kirli göklerde bile çok yüksek kontrast verebilir. En iyi sonuçlar için özel filtreler ve “tek renkli” kamera gereklidir.

Ritchey-Chretien
Bir çeşit Cassegrain reflektör teleskop tasarımıdır. Hem birincil hem de ikincil aynalar, çok düz bir görüntü düzlemi sağlayan hiperbolik bir şekilde cilalanır. Öncelikle ileri derece astrofotograflar tarafından kullanılır.

S/Ş

Sağ Açıklık (RA)
Ekvatoral koordinat sisteminde kullanılan, yeryüzünde boylama benzeyen, ancak göksel ekvator boyunca doğuya doğru saat, dakika ve saniye olarak ölçeklenen bir koordinattır. Bir saatlik sağ açıklık, göksel kürenin bir saat içinde döndüğü açı olan 15 dereceye eşittir.

Schmidt-Cassegrain
Küresel bir birincil ayna ve açıklık çapında bir düzeltme plakasına tutturulmuş dışbükey bir ikincil aynadan oluşan katadiyoptrik bir konfigürasyondur. İkincil ayna, odaklanan ışığı ana aynanın ortasındaki bir delikten bir göz merceğine veya kameraya doğru tüpten aşağı yönlendirir. İnce düzeltme plakası çevresi boyunca kıvrıktır, böylece küresel aynada bulunan sapmaları önler. Bu uyarlama, kompakt teleskop tüpünde düz bir alan ve yüksek kaliteli görüntüler üretir.

Sidereal Rate
Bir ekvatoral kundağın yıldızları gökyüzünde sürekli olarak izlemek için sağ açıklık boyunca veya kutup ekseni etrafında dönme hızıdır. Her 23 saat 56 dakika ve 4 saniyede bir dönüşe eşdeğerdir.

Silikon Dioksit
Silikon monoksite benzer ancak alüminyum kaplamaları daha iyi korumak için daha dayanıklı bir tabaka sağlar.

Silikon Monoksit
Optik aynalardaki alüminyum kaplamaları korumak için ince yüzeyli filmler olarak kullanılan sert, aşındırıcı bir malzeme.

Sonsuz Dişli
Döndürüldüğünde bir teleskop kundağının eksenini eşit olarak hareket ettiren bir “sonsuz” veya vida dişiyle birbirine geçen dişli bir tekerlek.

Spiral Galaksi
Girdap veya fırıldak şeklinde görülen bir disk gökadası. Desen sıkıca sarılmış veya aşırı gevşek olabilir. Tam yandan görülen bir sarmal gökada daire şeklinde görünür ve merkezi bir çıkıntı ve toz şeridi sergiler.

Spotting Scope

Doğa çalışması ve kuş gözlemciliği gibi öncelikle karasal gözlem için kullanılan küçük, taşınabilir bir teleskop.

Star Diagonal

Işığı optik eksene doğru bir açıyla yönlendiren düz ayna veya prizma içeren bir mercek adaptörü. Öncelikle refraktörler, Cassegrains veya Schmidt-Cassegrains için kullanılır, böylece gözlemcinin teleskop tüpünden rahatsız edici bir açıyla “doğrudan” bakması gerekmez.

Şeffaflık (ayrıca Atmosferik Şeffaflık)
Gökbilimciler terimi, gece gökyüzünün ne kadar “açık” olduğunu değerlendirmek için kullanırlar; çok şeffaf bir gecede gökyüzü çok net, bulutsuz veya pussuz ve teleskopta görülen nesneler parlak ve kontrastlıdır. Şeffaflık geceden geceye ve tek bir gecede saatlik olarak bile değişebilir.

T

T-Adaptörü
Teleskobun odaklayıcısına bir kamera bağlayarak görüntüleri kamera yardımıyla kaydetmek için kullanılan ara bağlantı parçalarından biridir. (Diğeri t-ringdir.) Odaklayıcı ile kamera gövdesine bağlanan T-ring arasında bulunan metal adaptördür.

T-Ring
Bir kamera gövdesi üzerindeki lens yuvasını standart bir “T-thread”e dönüştürür, böylece birinci odak veya mercek yansıtma fotoğrafçılığı için bir T adaptörü veya evrensel kamera adaptörüne bağlanır.

Tamamen Kaplamalı (Fully Coated)
Tüm yüzeyler, ışık iletimini ve kontrastını artırmak için tek bir magnezyum florür tabakası ile vakumla kaplanmıştır. “Kaplamalı” dan kalite konusunda bir adım öndedir.

Tamamen Çoklu Kaplamalı (Fully Multi Coated)
Tüm yüzeyler birden fazla yansıma önleyici kaplama ile kaplanır.

Termal Elektrikli Soğutucu (veya Peltier Soğutucu)
Soğutma için kullanılabilen katı hal elektronik cihazıdır. Böyle bir cihazı kullanma işlemine Termoelektrik Soğutma veya TEC denir.

U/Ü

USB (veya USB Konektörü veya USB Bağlantı Noktası)
Universal Serial Bus kısaltması, aygıtlar ve bir ana bilgisayar denetleyicisi (genellikle PC) arasında iletişim kurmak için kullanılan kablolar ve konektör bağlantı noktaları için bir standarttır.

Y

Yansıma Bulutsusu
Yakınlardaki yıldızlardan gelen ışığı yansıtan yıldızlararası toz bulutudur. Uzun pozlama görüntülerinde yansıma bulutsuları mavi renktedir. Örnekler arasında Üç Boğum Bulutsusu’nun mavi yarısı ve Ülker yıldız kümesini çevreleyen bulutsu bulunur.

Yavaş Hareket Kontrolleri (Slow Motion Controls)
Gözlemcinin bir teleskop tüpünü kademeli olarak manuel olarak hareket ettirmesine izin veren teleskop kundağına takılan düğmeler veya düğmelerle tutturulmuş kablolardır. Yavaş Hareket kontrolleri, bir nesneyi görüş alanı içinde ortalamak için kullanılabilir.

“Yavaş” Teleskop,
Birinci odakta görüntü üretmek için daha yavaş pozlama gerektiren uzun odak uzaklığına sahip teleskoplardır (f / 8 veya daha büyük). Görsel gözlem için  hızlı ve yavaş aynı açıklığa sahip teleskoplar, aynı büyütmede aynı görünür parlaklığa sahip görüntüler üretecektir.

Yay Dakika
Bir açısal ölçüm birimi. Bir yay dakikası derecenin 1 / 60’ıdır. Tıpkı bir saatte 60 dakika olduğu gibi, bir derecelik açıda 60 yay dakikası vardır.

Yay Saniyesi
Bir yay-dakikasının 1 / 60’ından oluşan bir açısal ölçü birimi. Tek derecelik bir açıda 3.600 yay saniye vardır. Gezegenimsi nebulaların, çift yıldızların veya küçük derin uzay nesnelerinin ayrımlarını ölçmek için kullanılır. Dolunay yaklaşık 30 yay dakikadır. Ayrıca bkz.

Z

Zenith
Gökyüzündeki gözlemcinin kafasının üzerindeki nokta, tepe noktası.

Zoom Göz Merceği
Sürekli bir büyütme aralığı sağlar ve böylece bir mercekten diğerine geçişe karşı tek mercek kullanma seçeneği sunar. Daha ucuz olan zoom göz mercekleri bazen düzgün bir şekilde kaplanmadıkları ve iç varilleri kararmadığı veya parlama yaptığı için iç yansımalardan muzdariptirler.